Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczkowska Karta Turystyczna

Brak opisu obrazka
Czy posiadasz Paczkowską Kartę Turystyczną? Pamiętaj możesz uzyskać zniżki w 40 punktach na terenie Gminy Paczków.

Na czerwcowym spotkaniu przedstawicieli Gminy Paczków, z inicjatywy pani Teresy Stańczyc - Bednarz z Biura TeraTour zaproponowany został pomysł uruchomienia programu Paczkowskiej Karty Turystycznej. Decyzję podjęto natychmiastowo i pomyślnie, projekt  wcielono w życie. Celem przedsięwzięcia jest przyciągnięcie jak najszerszego grona turystów i zatrzymania ich na dłużej oraz ukazaniu w całej okazałości Pomnika Historii - Polskiego Carcassonne.

Do inicjatywy zaproszono podmioty związane z handlem i usługami turystyczno-rekreacyjnymi. Aktualnie baza firm biorących udział w projekcie składa się z 40 podmiotów z terenu Gminy Paczków. Każdy przedsiębiorca biorący udział jest jednocześnie wystawcą karty rabatowej w ramach programu: "Poznaj Paczków z Paczkowską Kartą Turystyczną". Użytkownikiem karty może być osoba pełnoletnia. Warunki udzielanych rabatów lub wolnych wstępów określają poszczególne podmioty. Ze zniżek może skorzystać zarówno posiadacz karty oraz podróżujące z nim osoby (max. 5osób).

Pamiętajmy, że karty są skierowane nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców Gminy Paczków. Organizując u nas wypoczynek Paczkowska Karta Turystyczna może być idealnym ułatwieniem do wyszukania miejsc świadczących konkretne usługi na terenie gminy. Jesteśmy dumni, że propagujemy nową formę korzystania z produktów turystycznych poprzez kartę w województwie opolskim. W razie pytań dotyczących tematu współpracy prosimy o kontakt z Biurem TeraTour z siedzibą przy ul. Rynek 20 (Dom Plastyka), 48-370 Paczków. Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej Paczkowskiej Karty Turystycznej