Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wilamowa

Wieś powstała około 1300 roku, ale jest prawdopodobieństwo, że założono ją równocześnie z Paczkowem. We wsi znajduje się kościół z 1843 roku, który został zbudowany przez jednego z miejscowych gospodarzy, Henkla. Postawił on świątynię na własnej ziemi, a jej budowę w całości pokrył z własnych środków finansowych. Kościół powiększono i rozbudowano w 1901 roku - powiększono go o ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambonę, które wykonane zostały w tradycjach barokowych XIX wieku. Z tego samego okresu pochodzi kościelna chrzcielnica marmurowa. Początkowo kościół poświęcony był Pannie Marii z Góry Karmel, obecnie jest pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej i należy do Parafii Stary Paczków odległej o 2 km.

 

W 1864 roku wieś zbudowała na własny koszt parterowy budynek szkolny tworząc jednoklasową szkołę, która w roku 1945 została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach, do której dzieci naszej wsi uczęszczają do dziś. Przez wiele lat wieś tę zamieszkiwała ludność niemiecka, która dopiero w roku 1946 została wysiedlona. Wilamowa zaczęła zaludniać się poprzez napływ ludności z różnych regionów Polski. 
28 maja 1949 roku założono na terenie wsi Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną, która w 1977 r. została odznaczona Sztandarem Pracy II klasy. W 1978r. przyłączono do spółdzielni RSP Ujeździec, a w roku 1979 RSP Kamienicę i RSP Dziewiętlice. Obecnie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna posiada gospodarstwa w Wilamowej, Dziewiętlicach, Ujeźdźcu, Kamienicy i Gościcach. RSP posiada ogólną powierzchnię gruntów wynoszącą około 2400 ha.

Obecnie Wilamowa liczy około 350 mieszkańców. We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich i Przedszkole Publiczne.