Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ścibórz

Brak opisu obrazka
Ścibórz położony jest nad południowym brzegiem Jeziora Otmuchowskiego, przy drodze krajowej nr 46. Z racji swojej lokalizacji we wsi prężnie rozwija się baza turystyczna - działa kilka restauracji, gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych. 

W 1664 roku Górny Ścibórz, a w 1666 Dolny kupił Jan Henryk Heymann von Rosenthal - kanonik nyski i ołomuniecki, członek rady biskupów wrocławskich, a od 1672 biskup pomocniczy i administrator Księstwa Nyskiego. W roku 1668 zbudował istniejący do dnia dzisiejszego pałac, w którym zachowały się oryginalne barokowe detale architektoniczne - sztukaterie, elementy krat i okuć, kartusz herbowy będący arcydziełem sztuki metaloplastycznej. W 1669 roku zostali wpisani w czeski stan rycerski Jan Henryk i jego bratanek Kasper. Syn tego ostatniego - Krzysztof Karol był scholastykiem kolegiaty w Głogówku. Kasper Henryk Wolf, również syn Kaspra, odkupił Ścibórz od Jana Henryka w 1692 r. W 1694 roku otrzymał tytuł czeskiego barona. Z dóbr ściborskich utworzył majorat senioralny. Pierwszym i jedynym ordynatem senioralnym był jego syn Karol Józef Wolf baron Heymann von Rosenthal, który zmarł bezpotomnie w 1753 roku. Majątek przejęli spadkobiercy.

Dzisiaj na mapie pozostała jedna wieś Ścibórz, majątek został rozparcelowany w związku z budową Jeziora Otmuchowskiego i kanału ulgi. Zmienił się charakter miejsca. Od lat 30-ych rozwija się tu turystyka - jest klika ośrodków wczasowych, domki letniskowe, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, bogata baza gastronomiczna: restauracje ,bary, smażalnie ryb. Jednocześnie można tu znaleźć ciszę, spokój i naturę.

Brak opisu obrazka

Wieś zamieszkuje 220 osób. Jest to ludność napływowa, pochodząca głównie z okolic Nowego Sącza. W okresie powojennym ludność utrzymywała się z rolnictwa. W chwili obecnej gospodarstw rolnych jest tylko 3. Większość mieszkańców pracuje w pobliskich miejscowościach. Kilka osób utworzyło własne przedsiębiorstwa. We wsi znajduje się sklep, trzy restauracje, ośrodki kampingowe, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina Paczków wytypowała sołectwo Ścibórz do programu ,"ODNOWA WSI OPOLSKIEJ" w roku 1997. W związku z tym została powołana we wsi grupa, "Odnowy wsi", w skład której weszli: Urszula Bednarz, Sławomira Machowska, Małgorzata Szach, Kazimierz Głuch. Grupa ta, po przeszkoleniu, utworzyła plan rozwoju wsi. Projekt został zatwierdzony przez Urząd Gminy. Gmina w 1997 roku przeznaczała na rozwój wsi 15 tys. zł. Program "Odnowa wsi" zmobilizował mieszkańców do upiększania swoich posesji.
Środki pieniężne otrzymane od Urzędu Gminy przeznaczono na adaptacje remizy strażackiej na świetlicę wiejską, renowację boiska sportowego, wykonane zostały również tablice informacyjne - Ścibórz uczestnik programu ,,ODNOWA WSI". Pod koniec roku 1997 Ścibórz otrzymał 10 tys. zł z Sejmiku Wojewódzkiego w Opolu. Za pieniądze te zakupione zostało wyposażenie do świetlicy.

Brak opisu obrazka

W następnym roku sołectwo otrzymało z budżetu Gminy Paczków 8 tys.zł., z czego sfinansowano okratowanie do świetlicy, zadaszenie nad wejściem i nowe ławki. Za pozostałe pieniądze została zakupiona farba emulsyjna i rozdzielona mieszkańcom w celu odnowienia budynków gospodarczych. Miejscowa ludność odnowiła także świetlicę wiejską z zewnątrz oraz przystanki autobusowe. Na prośbę grupy "Odnowa wsi" został odnowiony transformator i zagospodarowany teren wokół niego. Rejon dróg publicznych przełożył chodniki przy głównej drodze. Płyty odzyskane ze starego chodnika zostały wykorzystane na wykonanie tarasu przed świetlicą wiejską. Pozostałe płytki zostały przekazane mieszkańcom na zagospodarowanie swoich obejść. Zostały również zakupione i rozstawione na terenie wsi wazony na kwiaty i kosze na śmieci. Z pomocą sołtysa i Rady sołeckiej zostały założone w każdym budynku wodomierze oraz zakupione kubły na śmieci, w związku z tym zostały zlikwidowane duże kontenery stojące na środku wsi. Mieszkańcy w dużej mierze angażują się w prace społeczne i licznie biorą udział w imprezach okolicznościowych.

Ponieważ we wsi nie ma kościoła ksiądz proboszcz parafii wyszedł z inicjatywą urządzenia po raz pierwszy "Bożego Ciała" w Ściborzu. Fakt organizacji obchodów święta stał się dużą mobilizacją mieszkańców do upiększania swoich obejść. Gmina Paczków sfinansowała położenie asfaltu łączącego ulicę boczną z byłą obwodnicą. Mieszkańcy wsi oraz w dużej mierze sponsorzy, mający sentyment do rodzimej miejscowości, złożyli się na zakup dzwonu oraz mechanizmu uruchamiającego go. Dzwon został zamontowany w dzwonnicy na byłej remizie strażackiej, a obecnie świetlicy wiejskiej. Pierwszy raz został uruchomiony podczas mszy polowej w dniu ,"Bożego Ciała". Obecnie dzwoni o godz. 12:00 na "Anioł Pański" i o godz. 18:00, gdy dawnym zwyczajem ludzie kończyli pracę.

Dzięki życzliwym sponsorom każdego roku organizowany jest w restauracji "Bistro Blues" Dzień Dziecka, który cieszy się dużą popularnością. Często organizowane są mecze piłki nożnej - żonaci na kawalerów lub wieś na turystów. Po długich staraniach wieś otrzymała dojście do plaży. Mieszkańcy wsi wraz ze swoimi pociechami uporządkowali plażę. 
W roku 2000 Urząd Gminy przyznał wsi 2000 zł, z czego została zakupiona kostka brukowa i krawężniki, z których ułożono chodnik łączący ulicę boczną z parkingiem obok restauracji "Tawerna". Młodzież wiejska zasadziła wokół boiska sportowego 100 sztuk brzózek. W roku 2003 w Ściborzu odbyły się Dożynki Gminne.