Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w  drodze zamiany:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Gościcach, bezpośrednio przy drodze, w centrum wsi w pasie zabudowy, w otoczeniu zagospodarowanych terenów o przeznaczeniu budowlanym i rolnym,  oznaczona jako działka nr 492/4; o powierzchni 0,0040 ha. Działka stanowi płaski teren.

 

 

UWAGA ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na postawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej- http://paczkow.bip.net.pl/?a=5953