Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JAN PAWEŁ II NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – PAMIĘTAMY

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Kościele obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ustanowione przez Jana Pawła II.

Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami skromnej zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, której w 1935 roku objawił się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu.

W niedzielę 3 kwietnia br. w przypadające Święto Miłosierdzia Bożego w Paczkowie zorganizowano uroczystości poświęcone Św. Janowi Pawłowi II.

Pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego dr Norberta Krajczego, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Burmistrza Paczkowa Artura Rolki odbyła się wystawa „JAN  PAWEŁ II NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – PAMIĘTAMY ”.

 Otwarcie ekspozycji poprzedziła uroczysta Msza Święta w kaplicy szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie, w której uczestniczyły władze samorządowe w osobach pana Norberta Krajczego – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, pana Antoniego Konopki – Wicemarszałka Województwa Opolskiego, pana Czesława Biłobrana – Starosty Powiatu Nyskiego, pana Wiesława Barabasza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie oraz pana Artura Rolki – Burmistrza Gminy Paczków oraz radnych miejskich i innych gości zaproszonych.

Następnie pan Janusz Wojcik – Doradca Marszałka Województwa Opolskiego przedstawił prezentację multimedialną i tym samym dokonano otwarcia wystawy.

Ok. godz. 12:30 każdy chętny mógł obejrzeć wystawę dokumentalno-fotograficzną w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Na witrynach planszowych zaprezentowano zdjęcia z komentarzem tekstowym, które ukazujące związki Karola Wojtyły – profesora, biskupa, kardynała, papieża, świętego Kościoła Katolickiego – ze Śląskiem Opolskim i jego mieszkańcami. Autorzy koncepcji wystawy - Krzysztof Ogiolda (NTO) i Janusz Ireneusz Wójcik (UMWO) zamieścili na niej wiele interesujących dokumentów, tych znanych i często unikatowych, ukazujących fizyczną i duchową obecność Jana Pawła II w przestrzeni religijnej i społeczno-kulturalnej naszego regionu.

Wystawa dostępna jest do 15 kwietnia br., w godzinach pracy  Urzędu Miejskiego w Paczkowie.