Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych w 2023 roku w Gminy Paczków

Uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby, które uprzednio otrzymały dodatek węglowy.

  • Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla w 2022 roku do 1,5 tony i nie otrzymały jeszcze surowca będą rozpatrywane w pierwszej kolejności wg kolejności wpływu wniosków. Pracownicy urzędu telefonicznie poinformują o terminie realizacji wniosku i możliwości zwiększenia ilości paliwa (korekta złożonego już wniosku) maksymalnie w ilości do 3 ton łącznie na sezon grzewczy 2022-2023.
  • Osoby, które dokonały zakupu węgla w ilości do 1,5 tony w roku 2022 uprawnione będą do złożenia nowego wniosku o kolejne do 1,5 tony (maksymalny limit wynosi 3 tony) w terminie do 15 kwietnia 2023r.
  • Osoby które w ogóle nie złożyły wniosku o zakup preferencyjny węgla uprawnione są do złożenia wniosku o nabycie max do 3 ton węgla w wyżej wymienionym terminie.

Realizacja dystrybucji węgla odbywać się będzie do 30 kwietnia 2023 r.