Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. dystrybucji węgla w Gminie Paczków

Ze względu na brak możliwości pozyskania od Polskiej Grupy Górniczej S.A. przez Gminę Paczków węgla frakcji orzech w wystarczającej ilości, która pozwalała by zabezpieczyć dostawy dla wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wniosek na preferencyjny zakup węgla z realizacją do 31.12.2022 r, zmuszeni jesteśmy poinformować, że osoby które nie będą w stanie odebrać węgla do końca bieżącego roku ze względu na jego fizyczny brak, będą uprawnione do odebrania wnioskowanej ilości węgla po 1 stycznia 2023 r.  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia  2022r. Dz.U. 2022 poz. 2493 zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego):

„ § 1.1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. do dnia 31 grudnia 2022 r – nie więcej niż 1500 kg.
  2. Od dnia 1 stycznia 2023 r – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust.1 pkt 1. powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.”

pod warunkiem, że zostanie podpisana ze strony Polskiej Grupy Górniczej S.A. umowa z Gminą Paczków na realizację dostaw węgla w 2023 r. oraz,  że węgiel ten będzie dostępny do odbiorów dla Gminy we wskazanych miejscach odbiorów PGG i ilościowo zgodny ze zgłoszonym przez gminę zapotrzebowaniem.

Informowanie mieszkańców o możliwości opłacenia i odbioru węgla jest realizowane na bieżąco według kolejności złożonych wniosków i w ramach dostępności węgla, który przyjeżdża do gminy z kopalń PGG.