Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Emilii Plater 3 PDFEmilii Plater 3p3.pdf (108,43KB)

Użyczenie na czas określony:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Paczkowie przy ul. Kościelnej 24, dz. 390  PDFużyczenie Kościelna 24.pdf (311,96KB)