Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2022 rok

W dniu 27 października  2022 r. w Sołectwie Stary Paczków odbyło się spotkanie w trakcie którego Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Piotr Wach w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego oraz Sekretarz Gminy Paczków Iwony Cymary w imieniu Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki uroczyście wręczyli przedstawicielom Sołectw z terenu naszej gminy, pamiątkowe tabliczki upamiętniające udział środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

W gminie postawiono przede wszystkim na doposażenie świetlic wiejskich i miejsc rekreacji. Łączna kwota zadań to 23 997,28 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 19 997,73 zł.

W ramach pozyskanych środków zrealizowane zostały następujące zadania.

l.p

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

koszt zadania

W tym

Wkład własny

Pomoc finansowa z MIS

1

Lisie Kąty

Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Lisie Kąty.

6 000

1 000

5 000

2

Kamienica

Doposażenie kuchni remizy strażackiej OSP Kamienica.

5 998

999,67

4 998,33

3

Gościce

Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Gościcach.

6 000

1 000

5 000

4

Stary Paczków

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Paczkowie.

5 999,28

999,88

4 999,40

RAZEM

23 997,28

3 999,55

19 997,73