Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła przebudowa dwóch przejść dla pieszych na ul. Staszica w Paczkowie

Na terenie Gminy Paczków ruszyły prace związane z przebudową  dwóch  przejść dla pieszych wraz z progami zwalniającymi. Prace realizowane są w pasie drogowym na ul. Staszica – skrzyżowanie z ul. E. Plater w Paczkowie oraz skrzyżowanie z ul. Pocztową.

Obie inwestycje są dofinansowane w 80 % w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Całkowity koszt zadań to ponad 70 000,00 zł, z czego dofinansowanie to ponad 56 000,00 zł .

Dzięki powyższej inwestycji zwiększy się  bezpieczeństwo pieszych  i komfort mieszkańców.