Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka w obecności Starosty Nyskiego Pana Andrzeja Kruczkiewicza, Pani Elżbiety Molak Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani Patrycji Szkółki Kierownika Wydziału Zabytków Nieruchomych oraz Radnych Gminy Paczków odsłonili tablicę pamiątkową, którą Gmina Paczków otrzymała jako Laureat konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Był to ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Natomiast procedurę konkursową prowadził Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 26 gmin. Spośród nominowanych to właśnie Gmina Paczków została najwyżej oceniona, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Jury wyróżniło Gminę Paczków w kategorii gmin miejsko-wiejskich i wiejskich między innymi za:

  • rozmaitość i wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym, planowanych i konsekwentnie wdrażanych przez samorząd lokalny w ramach programu ochrony zabytków, w tym działań o charakterze dokumentacyjnym, konserwatorsko-budowlanym, promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym
  • kompleksowy program ochrony zabytków dobrze powiązany z innymi dokumentami strategicznymi i wizją zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozwoju turystyki na jej terenie,
  • czytelne przełożenie priorytetów programu ochrony zabytków na konkretne zadania wymienione w jego ramach.