Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program: Moja Woda

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu „Moja Woda”. 

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie
i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Nabór potrwa od 22 marca 2021 do wyczerpania alokacji.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe zasady zawarte są w Programie ‘Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/dokumenty-programu-moja-woda

Brak opisu obrazka