Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

900 tysięcy złotych na renowację zabytków

Już można się starać o pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. W ramach tegorocznego naboru Zarząd Województwa Opolskiego zabezpieczył kwotę w wysokości 900 000 zł.

Właściciele i zarządcy (osoby fizyczne, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy) obiektów zabytkowych mogą składać wnioski od 1 do 31 marca 2021 r. Otrzymanie dotacji jest możliwe, jeżeli zabytek znajduje się na terenie województwa opolskiego i został wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Ponadto zakres prac planowanych do przeprowadzenia musi być zgodny z katalogiem prac wskazanych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (m.in. wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, prace restauratorskie przy zabytkach ruchomych, przygotowanie dokumentacji). Wnioskodawca musi też wykazać wkład własny w wysokości min. 30% całości wartości zadania.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do końca maja 2021 r., a realizowane prace muszą zostać ukończone do 31 grudnia 2021 r.

Formularz wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów i szczegóły dotyczące naboru dostępne są tutaj:

Ogłoszenie o naborze

Źródło:   https://www.opolskie.pl/