Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza termomodernizacja PSP nr 2 w Paczkowie!

Już wkrótce paczkowska „dwójka” przejdzie gruntowną termomodernizację.

W dniu 8 lipca br. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz właściciel firmy Bednarz – Budownictwo Kompleksowe Inwestycje Budowlane Dawid Bednarz podpisali umowę na Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”.

W ramach zadania planuje się rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki oraz blachy stalowej (wieżyczka narożna), wzmocnienie więźby dachowej, impregnację, ułożenie folii dachowej i łat, ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym na całej połaci dachu oraz na lukarnach, wraz z dociepleniem połaci dachowej, przebudowę uszkodzonej i skruszonej korony czterech kominów ponad dachem, wykonanie obróbek blacharskich i pasów nadrynnowych, montaż rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej, a także modernizację systemu ciepłej wody użytkowej.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego  firma wykona w/w prace za kwotę  698 000,00 zł.

Termin realizacji zadania upłynie 30.10.2020r.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego został złożony przez 14 jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Południowego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a jego zakres rzeczowy obejmuje  kompleksową termomodernizację 18 obiektów użyteczności publicznej i wynika bezpośrednio z przeprowadzonych audytów energetycznych.

Brak opisu obrazka