Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza przedstawicieli organizacji na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 16.10.2019 r. o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
 
Celem spotkanie będzie przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz omówienie współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy. 
 
Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej.