Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków położonych w Paczkowie oznaczonych jako działka nr 461/4 o pow. 0,1092 ha położona w Paczkowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz działka nr 461/6 o pow. 0,1245 ha położona przy ul. gen. A.F."Nila".

Treść poniżej:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.