Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu”

W związku z rozpoczęciem realizacji i rekrutacji do projektu „Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, Firma Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do 96 osób (w tym 58 kobiet/38 mężczyzn), mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się, na terenie województwa opolskiego, w tym:

• PRACUJĄCYCH zagrożonych zwolnieniem/ przewidzianych do zwolnienia, z przyczyn niedotyczących pracowników;

• OSÓB NIEPRACUJĄCYCH bezrobotnych, zwolnionych w krótkim terminie tj. do 6 miesięcy, z przyczyn niedotyczących pracowników;

• OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ODEJŚĆ Z ROLNICTWA - posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin, ubezpieczonych w KRUS.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu Firma Navigator International Sp. z o.o. oferuje wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD

2. Poradnictwo psychologiczne

3. Pośrednictwo pracy

4. Szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe dla każdego Uczestnika)

5. 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla bezrobotnych wraz ze stypendium stażowym.

Firma Navigator International Sp. z o.o. zapewnia także zwrot kosztów dojazdu, cateringu podczas szkoleń, ubezpieczenie NNW, badania wstępne i szkolenie BHP. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb Uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy, na terenie woj. opolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.navigator.edu.pl/projekty-europejskie zakładka: „Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu” oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com pod hasłem „Po zwolnieniu- ku zatrudnieniu”. W razie pytań, proszę również kontaktować się pod numerem 573-012-937.

Brak opisu obrazka