Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomości rejestr 2018

NIERUCHOMOŚCI  2018

 

02.01.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

nr 1

30.01.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Piastowska 4/8

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

nr 2
 

06.02.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Wrocławska 15/2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

nr 3

 

27.02.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Rynek 36/1

Młyńska 4/7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

nr 4

20.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Kościuszki 18/4

Sienkiewicza 39/1

Kościuszki 3/4

Kościelna 2/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Dziewiętlice 96/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

nr 5

27.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Kościuszki 16/6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 6

nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

nr 6

10.04.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Robotnicza 14/2

Sienkiewicza 12/7

17.04.2018

Zbycie w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego:

dz. 462/9

dz. 462/8

dz. 462/7

dz. 461/9

dz. 461/8

dz. 457/7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

nr 8

24.04.2018

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Kamienica 123/3

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Kamienica 123/1

Kamienica 123/2

Kamienica 123/4

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 9

Najem na okres do 3 lat:

nr 7

08.05.2018

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 10

Najem na okres do 3 lat:

nr 8

Użyczenie na okres do 3 lat:

nr 1

22.05.2018

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Wrocławska 17/1

Kościelna 4/7

Sienkiewicza 12/1

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 11

Najem na okres do 1 roku:

nr 9

05.06.2018

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Rynek 50/6

dz. 461/6

dz. 461/4

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Rynek 31/1

Armii Krajowej 24/1

Armii Krajowej 24/3


Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 12

Najem na okres do 10 lat;

nr 10

19.06.2018

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

dz.311/2 - budynek garażowy

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Bartosza 6/5

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 13

Najem na okres do 3 lat:

nr 11

26.06.2018

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 14

Najem na okres do 3 lat:

nr 12

10.07.2018

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Narutowicza 17/6

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 15

07.08.2018

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Daszyńskiego 3

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Sienkiewicza 33/7

Kościuszki 11a

14.08.2018

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Dąbrowskiego 16/1

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

nr 1

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 16

28.08.2018

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Armii Krajowej 25/6

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 17

11.09.2018

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Emilii Plater 2/1
 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 18

23.10.2018

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Wrocławska 5/2

Rynek 27-28/9

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 19

04.12.2018

Dzierżawa na okres do 3 lat:

nr 20

Użyczenie na czas nieoznaczony:

nr 2

18.12.2018

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Kołłątaja 7/3
 
Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
Wojska Polskiego 20/5
 
Dzierżawa na okres do 3 lat:
nr 21