Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Śladami św.Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu” – wernisaż wystawy

28 sierpnia 2017 r. w Domu Plastyka w Paczkowie odbył się wernisaż wystawy fotografii, pt. „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu”.

Podczas wernisażu wystawy zostały zaprezentowane fotografie przedstawiające figury św. Jana Nepomucena przed renowacją, w trakcie i po renowacji. Ponadto zostały wyeksponowane zdjęcia figur św. Nepomuka znajdujące się w gminie Paczków i Javornik. Spotkanie wspólnie otworzyli Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka oraz Starosta Města Javorník- Jiří Jura. Wśród przybyłych gości znaleźli się również przedstawiciele samorządów, radni rady miejskiej z obu miast, koordynatorzy projektu i miłośnicy Paczkowa i Javornika.

Wystawa została przygotowana w ramach projektu pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu”, realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Galeria zdjęć będzie dostępna w Domu Plastyka do 7 września br., następnie zostanie przeniesiona do Centrum Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w Domu Kata w Paczkowie. W październiku zdjęcia będzie można obejrzeć w Javorniku.

 W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz wspaniałych wokalistek Zosi Kalisz i Natalii Wicher, które swoim występem uświetniły wernisaż.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Jan Nepomucen to postać nierozerwalnie związana z naszym czeskim sąsiadem. Na stałe zagościła także po polskiej stronie granicy. Paczków i Javornik łączy nie tylko bliskie położenie geograficzne, przyjacielskie stosunki samorządów i mieszkańców, ale również chęć poprawy stanu zabytków, ważnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego pogranicza paczkowsko-javornickiego.

 I tak oto w ramach współpracy samorządów obu miast powstał projekt Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu”, który miał na celu zwiększenie atrakcyjności pogranicza poprzez remont konserwatorski dwóch figur św. Jana Nepomucena w Paczkowie oraz jednej w Javorniku. W Paczkowie renowacji poddano figury tego świętego przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Rzeźby znajdowały się w stanie destrukcji. Prace konserwatorskie przy zabytkach polegały przede wszystkim na przywróceniu strukturze kamienia prawidłowego stanu technicznego, dla ochrony jego materialnych i artystycznych wartości. Ważna była konserwacja techniczno-estetyczna mająca na celu uzupełnienie większych ubytków oraz retusze stylistyczno-formalne najbardziej zniszczonych elementów i detali rzeźbiarsko-architektonicznych mających istotne znaczenie w prawidłowym wyeksponowaniu walorów figur. Rzeźby otrzymały nowy wygląd, uzupełniono ubytki i odtworzono brakujące elementy – głowa aniołka przy figurze św. Nepomucena – ul. Sienkiewicza oraz dłoń, w Javorniku również putta znajdujące się przy świętym zostały odnowione.

Ponadto w ramach projektu została utworzona ścieżka informacyjna i w tym celu zostały postawione tablice informacyjne w dwóch językach (polskim i czeskim) dotyczące historii wyremontowanego pomnika, informacji biograficznych o św. Nepomucenie oraz wskazówek, gdzie znajdują się pozostałe odnowione pomniki. Zostały wydane również materiały promocyjne: broszura informacyjno-promocyjna, pocztówki, gra pamięciowa.

Zachęcamy do podążania śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu i do wspólnej zabawy, która polega na zebraniu trzech naklejek z wizerunkiem św. Nepomucena, wklejeniu w odpowiednim miejscu broszury i odebraniu nagrody w postaci gry pamięciowej.

W Paczkowie pamiątkową grę można odebrać w Centrum Informacji Turystycznej – Dom Kata – przy ul. Wojska Polskiego 23, a w Javorniku w Miejskim Centrum Informacji, przy ul. Nádražní 160.

Foto: Mateusz Klukowski Royal Patio Fotografia, Urząd Miejski w Paczkowie