Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje dla przedsiębiorców!

Dotacje dla firm nawet do 2 mln PLN wsparcie maksymalnie do 70 %

Dotacje adresowane są do przedsiębiorców z powiatu głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Wsparcie można otrzymać na wprowadzenie na rynek nowego produktu, innowacyjnej usługi bądź zmianę procesu produkcji lub świadczenia usługi.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych, Regionalnego Programu dla województwa opolskiego.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Nabór wniosków planowany jest od 4 do 11 września 2017 r.

 

Spotkanie w Nysie odbędzie się 11 sierpnia 2017 r. w godz. 12:00-14.30 w sali konferencyjnej Agencji Rozwoju Nysy, ul. Kościuszki 10.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 sierpnia -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLzk-WucJJtiL_sKJ3R__4Pp1WN9F2zWCGQeem2QT-1AWtg/viewform

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
ul. Słowiańska 19 
48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

Brak opisu obrazka