Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szlak rowerowy "Śladami historii Paczkowa i Javornika"

Brak opisu obrazka

W ramach projektu pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia”  realizowanego dzięki dofinansowaniu z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, oś priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia została wyznaczona pętla szlaku rowerowego pn. "Śladami historii Paczkowa i Javorníka."

Trasa  ścieżki rowerowej przebiegała przez: Paczków, Stary Paczków, Ujeździec, Javorník, Bily Potok, Lisie Kąty, Gościce, Kamienicę Nyską i Kozielno. Pętla szlaku łączy miejscowości po obu stronach granicy.

Szlak łączy przez granicę istniejące szlaki m.in. z Głównym Szlakiem Sudeckim, Szlakiem czarownic, Trasa R-9, EuroVelo 9 (międzynarodowy szlak rowerowy), Opolskim szlakiem cysterskim, samochodowym szlakiem turystycznym Paczków-Otmuchów czy po stronie czeskiej do tras 53 (do Jeseníka), 6045 (do Bukove) czy 6047 (do Jaskiń na Špičáku). W ramach projektu szlak został oznakowany, a przy nim wybudowano 5 altan po polskiej stronie i 2 altany po czeskiej, służących do odpoczynku i obsługi turystów wraz z tablicami opisującymi poszczególne lokalizacje - dziedzictwo kulturowe obu gmin.

Dodatkowo dla turystów, którzy odwiedzą jedną z atrakcji w Paczkowie lub Javorníku (Wieża Ratuszowa w Paczkowie i Muzeum w Javorníku) będzie istniała możliwość wypożyczenia rowerów, na których będzie można nieodpłatnie odwiedzić atrakcje po drugiej stronie granicy. Stacje rowerowe zostaną stworzone obok Muzeum w Javorníku, a w Paczkowie obok Wieży Ratuszowej.

Brak opisu obrazka

O szczegółach realizacji szlaku "Śladami historii Paczkowa i Javorníka" będziemy informować na bieżąco na naszej witrynie internetowej www.paczkow.pl, zakładka Promocja Projektu.