Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie projektu edukacyjnego „From The United Kingdom nach Deutschaland”

17 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego o Anglii i Niemczech. Projekt ten realizowali uczniowie z klas 2e, 2b i 2d Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie wraz z młodzieżą ze Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "WIĘŹ". Uczniowie gimnazjum oraz Stowarzyszenia bardzo poważnie podeszli do projektu, sumiennie realizując poszczególne zadania, takie jak wspólne gotowanie, rzeźbienie i wiele innych.

Celem przedsięwzięcia była integracja środowisk społeczności uczniowskiej i lokalnej poprzez edukację na temat krajów Europy. Udział w projekcie umożliwił młodzieży zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Anglii, jako jednej z części Zjednoczonego Królestwa oraz Niemiec, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec innych narodowości oraz propagowanie idei wolontariatu.

W ramach projektu powstało kilka grup zadaniowych, które realizowały przydzielone im zadania. Oto najważniejsze z nich:

- Quizy realioznawcze – uczniowie odwiedzali uczniów klas szóstych w gminie Paczków, pokazywali im przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne ucząc ich o Anglii i Niemczech. Przygotowali dla nich quiz oraz nagrody.

- Symbole Niemiec i Anglii w miniaturze–uczniowie przygotowali makiety przedstawiające charakterystyczne budowle, postacie Niemiec i Anglii.

- Kulinaria Niemiec i Anglii – uczniowie przygotowali typowe dla danego kraju potrawy.

- „Bo do tańca trzeba dwojga…”– uczniowie zaprezentowali układy taneczne tradycyjnych tańców.

- „Śpiewać każdy może…”– uczniowie zaśpiewali popularne piosenki anglo- i niemieckojęzyczne. 

- Warsztaty plastyczne – uczniowie Publicznego Gimnazjum wspólnie z młodzieżą ze Stowarzyszenia wykonali prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki.  

Na uroczystość podsumowującą projekt przybyli Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Rolka oraz Radni Rady Miejskiej w Paczkowie. Nie zabrakło również dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie - Andrzeja Kłoczko, młodzieży oraz nauczycieli szkół podstawowych, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, i uczniów gimnazjum. Przed rozpoczęciem imprezy uczniowie rozstawili stoiska, przy których zaprezentowali prace artystyczne związane z tematyką projektu. Można było podziwiać m.in. prace plastyczne przedstawiające najbardziej znane miejsca oraz zabytki w obu krajach, karykatury postaci historycznych. Na wszystkich miłośników kulinariów czekały stoiska z posiłkami, przy których każdy mógł skosztować znanych potraw niemieckich i angielskich. Niewątpliwie największą atrakcją uroczystości były występy artystyczne uczestników projektu. Licznie zgromadzona widownia nagradzała rzęsistymi brawami młodzież gimnazjum oraz młodzież ze Stowarzyszenia „WIĘŹ”, prezentującą popularne piosenki angielskie i niemieckie oraz tańce znane i lubiane w obu krajach. Występy artystyczne przeplatano informacjami, anegdotami oraz ciekawostkami związanymi z kulturą oraz tradycją Niemiec i Anglii.

Gratulujemy organizacji tego świetnego przedsięwzięcia !