Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa realizacja projektu „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”

Trwa realizacja projektu „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”, finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, którego celem jest wspólna kampania promocji pogranicza paczkowsko-javornickiego w Internecie i poza nim poprzez stworzenie portalu Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki Targów Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie i Javorniku. W maju w Javorniku odbędzie się edycja targów związana z kowalstwem i ginącymi zawodami, natomiast w lipcu w Paczkowie edycja poświęcona bartnictwu i pszczelarstwu. Tego rodzaju imprezy mają na celu wspólną promocję pogranicza, będą okazją do wytworzenia wspólnego transgranicznego produktu. W ramach projektu powstanie platforma internetowa, która będzie źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, koncertach, imprezach plenerowych odbywających się na pograniczu paczkowsko-javornickim. Ponadto na platformie będzie można znaleźć propozycje na spędzenie wolnego czasu, zwiedzania, ofertę noclegową i gastronomiczną

W ramach projektu zaplanowano także postawienie wielkoformatowych tablic reklamowych  w po obu stronach granicy, promujących wydarzenia odbywające się po polskiej i czeskiej stronie granicy. Zostaną również wydane materiały promocyjne.

Całkowita wartość projektu to 24 078,00 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych (20 466,29 €).

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 18 413, 50 euro, to kwota ok. 81 tys. zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 15 561,47 euro (ok. 69 tys. zł).