Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na logo

Ogłaszamy konkurs na logo do projektu "Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko - Javornickiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 4 - Współpraca instytucji i społeczności. Poniżej regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

Regulamin konkursu:

Karta zgłoszeniowa: